Järvsö Bioenergi

Vårt mål är att utveckla bioprodukter efter nya krav från den nya marknaden. Det innebär att snabbt kunna ställa om efter vad marknaden vill ha.

Få ut mer av trädet

Stubb-brytning har åter blivit aktuellt för skogsägare för att få ut mer av hela trädet. Stubben består av ca en femtedel av trädet. Järvsö Bioenergi jobbar med stubbrytning och levererar flis till värmecentraler.

Flisning av grovt rundtimmer samt stubb och produktutveckling

Vi hanterar brännbara och icke brännbara produkter.

Timmerterminal

Lagring av timmer från olika skogsbolag. Mätning, invägning samt utforsling via järnväg eller timmerbilar som vi ombesörjer. Timmerterminalen är belägen i Skästra invid Riksväg 83.

logo

Comments are closed.