Järvsö Terminal

Järvsö Terminal AB heter vårt fastighetsbolag som äger fastigheter och ytor om ca 80000 m² på f.d. Skästra-sågen i byn Skästra-Järvsö.

Järvsö Bioenergi AB använder en stor del av ytorna till lagring av biobränsleråvara och till produktion av bränsleflis (terminalhuggning och -krossning). Järvsö Bioenergi AB använder tillsammans med Sigurd Sand AB även en kontorslokal för löpande administration i verksamheterna. Bolaget hyr även ut fastigheter och ytor åt såväl andra företag som privatpersoner för olika ändamål.

Koncernen:

Moderbolag: Sigurd Sand AB (Entreprenadföretag)
Dotterbolag: Järvsö Bioenergi AB (Produktionsbolag biobränsle)
Dotterbolag: Järvsö Terminal AB (Fastighetsbolag f.d. Skästra-sågen)

jarvso_terminal

Comments are closed.